Metal+Tech 2020年11月
华南国际钣金展
专注金属板材加工技术的国际盛会
汉诺威米兰展览(上海)有限公司
汉诺威米兰展览(上海)有限公司
汉诺威米兰展览(上海)有限公司
汉诺威米兰展览(上海)有限公司
汉诺威米兰展览(上海)有限公司
汉诺威米兰展览(上海)有限公司
86-21-50456700
汉诺威米兰展览(上海)有限公司
扫码关注我们,获取更多资讯
 品牌活动
品牌活动
媒体注册
姓       名
*
头       衔
国       籍
*
单       位
*
手       机
电       话
*
传       真
电子邮件
*
网       站
联系地址
*
是否希望参观本届展会?
*
联系人:
Contacts
郁旷怡 先生
邮编:201204
电话: 021-2055 7142
传真:021-50459355
电子邮件: andy.yu@hmf-china.com